logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ai gwir y gair fod elw i mi

Ai gwir y gair fod elw i mi Yn aberth Crist a’i werthfawr loes? A gollodd ef ei waed yn lli Dros un a’i gyrrodd Ef i’w groes? Ei gariad tra rhyfeddol yw, Fy Nuw yn marw i mi gael byw. Mor rhyfedd fu rhoi Duw mewn bedd, Pwy all amgyffred byth ei ffyrdd? Y […]


Clywch lu’r nef yn seinio’n un

Clywch lu’r nef yn seinio’n un, henffych eni Ceidwad dyn: heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy’n un yn awr. Dewch, bob cenedl is y rhod, unwch â’r angylaidd glod, bloeddiwch oll â llawen drem, ganwyd Crist ym Methlehem: Clywch lu’r nef yn seinio’n un, henffych eni Ceidwad dyn! Crist, Tad tragwyddoldeb […]


Fy ngorchwyl yn y byd

Fy ngorchwyl yn y byd yw gogoneddu Duw a gwylio dros fy enaid drud yn ddiwyd tra bwyf byw. Fe’m galwyd gan fy Nuw i wasanaethu f’oes; boed im ymroi i’r gwaith, a byw i’r Gŵr fu ar y groes. Rho nerth, O Dduw, bob dydd i rodio ger dy fron, i ddyfal ddilyn llwybrau’r […]


Gariad dwyfol, uwch bob cariad

Gariad dwyfol uwch bob cariad, Londer nefoedd, tyrd i lawr; Ynom ninnau gwna dy drigfa, A chorona d’arfaeth fawr; Iesu, llawn tosturi ydwyt, Cariad annherfynol pur, Moes i ni dy iachawdwriaeth, Tyrd i esmwytháu ein cur. Tyrd, anfeidrol i waredu, Rho dy ras i’th bobl i gyd; Dychwel atom ni yn ebrwydd, Yn dy demlau […]


Hwn ydyw’r dydd o ras ein Duw

Hwn ydyw’r dydd o ras ein Duw, yr amser cymeradwy yw; brysiwn i roi’n calonnau i gyd i’r hwn fu farw dros y byd. Gwelwch yr aberth mawr a gaed, mae gobaith ichwi yn ei waed; O dowch i mewn heb oedi’n hwy, i wledda ar haeddiant marwol glwy’. Dowch, bechaduriaid, dowch i’r wledd, mae’r […]


Iesu tirion, gwêl yn awr

Iesu tirion, gwêl yn awr blentyn bach yn plygu i lawr: wrth fy ngwendid trugarha, paid â’m gwrthod, Iesu da. Carwn fod yn eiddot ti; Iesu grasol, derbyn fi; gad i blentyn bach gael lle, drwy dy ras, yn nheyrnas ne’. Carwn fod fel ti dy hun, meddu calon ar dy lun; addfwyn, tirion iawn […]


Mae arnaf eisiau sêl

Mae arnaf eisiau sêl i’m cymell at dy waith, ac nid rhag ofn y gosb a ddêl nac am y wobor chwaith, ond gwir ddymuniad llawn dyrchafu cyfiawn glod am iti wrthyf drugarhau ac edrych arna’i erioed. CHARLES WESLEY 1707- 91 efel. DAFYDD JONES. 1711-77 (Caneuon Ffydd 752)

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

O am dafodau fil mewn hwyl

O am dafodau fil mewn hwyl i seinio gyda blas ogoniant pur fy Mhrynwr gwiw a rhyfeddodau’i ras. Fy ngrasol Arglwydd i a’m Duw, rho gymorth er dy glod i ddatgan mawl i’th enw gwiw drwy bobman is y rhod. Dy enw di, O Iesu mawr, a lawenycha’n gwedd; pêr sain i glust pechadur yw, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

O! Arglwydd , clyw fy llef

O! Arglwydd , clyw fy llef, ‘Rwy’n addef wrth dy draed Im fynych wrthod Iesu cu, Dirmygu gwerth ei waed. Ond gobaith f’enaid gwan, Wrth nesu dan fy mhwn, Yw haeddiant mawr yr aberth drud; Fy mywyd sydd yn hwn. A thrwy ei angau drud Gall pawb o’r byd gael byw: Am hyn anturiaf at […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015

Rho imi galon lân O Dad

Rho imi galon lân O Dad, i foli d’enw di calon yn teimlo rhin y gwaed dywalltwyd drosof fi. Calon fo wedi’i meddu’n glau gan Iesu iddo’i hun calon fo’n demel i barhau i’r bythol Dri yn Un. Calon ar ddelw’r hwn a’i gwnaeth yn llawn o’i gariad ef yr hon yn Nuw all lawenhau […]