logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Dduw a Llywydd oesau’r llawr

O Dduw a Llywydd oesau’r llawr,
Preswylydd tragwyddoldeb mawr,
ein ffordd a dreiglwn arnat ti:
y flwyddyn hon, O arwain ni.

Mae yn dy fendith di bob pryd
ddigon ar gyfer eisiau’r byd;
drwy’r niwl a’r haul, drwy’r tân a’r don,
bendithia ni y flwyddyn hon.

Na ad, O Dduw, i droeon oes
wneud inni gwyno dan y groes;
er popeth ddaw, o ddydd i ddydd
y flwyddyn hon cryfha ein ffydd.

Rho fwy o gariad at dy waith,
rho fwy o sêl bob cam o’r daith;
ar bethau’r tŷ rho fwy o flas,
y flwyddyn hon rho ras am ras.

ELFED, 1860-1953

(Caneuon Ffydd 70)

PowerPoint PPt Sgrîn lydan

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015