logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O! Tyred addfwyn Oen

O! Tyred addfwyn Oen,
Iachawdwr dynol-ryw,
At wael bechadur sydd dan boen
Ac ofnau’n byw;
O! helpa’r llesg yn awr
I ddringo o’r llawr yn hy,
Dros greigiau geirwon serth, i’r lan
I’r Ganaan fry.

O! Dal fi, ‘rwyf heb rym,
Yr ochor hon na thraw;
Os sefyll wnaf, ni safaf ddim
Ond yn dy law:
Addewid nefoedd faith
Yw ‘nghymorth perffaith gwir
Na chyfeiliornaf ar fy nhaith
I Salem bur.

Yn eithaf grym y dŵr,
A’r tonnau’n curo i lawr,
Tywysog nefoedd yw fy nhŵr,
A’m Ceidwad mawr;
Fe ddeil fy mhen i’r lan,
Cans ffrind i’r gwan yw Ef;
Fe’m dwg o’m cystudd yn y man
I Deyrnas Nef.

William Williams, Pantycelyn

(Y Llawlyfr Moliant Newydd: 275)

PowerPoint