logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pan anwyd Crist ym Methlehem dref

Pan anwyd Crist ym Methlehem dref
canodd angylion nef,
canu wnawn ninnau’n llawen ein llef
foliant i Faban Mair.

Canu wnawn ni, canu wnawn ni
       foliant i Faban Mair,
canu wnawn ninnau’n llawen ein llef
       foliant i Faban Mair.

Teithiodd y doethion dros bant a bryn
ar eu camelod gwyn,
gyda’r bugeiliaid rhoesant yn syn
foliant i Faban Mair.

Beth roddwn ni i drysor y crud,
blant pedwar ban y byd?
Canwn ein cân, a rhoddwn bob pryd
foliant i Faban Mair.

MYFI EVANS  Defnyddiwyd drwy ganiatâd.

(Caneuon Ffydd: 475)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • February 17, 2016