logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pwy a welodd ei ogoniant?

Pwy a welodd ei ogoniant?
Pwy all fyth amgyffred ei ras?
Ryw ddydd ddaw fe wêl pob llygad
Pawb a wêl ei wyneb ef.

Fry i’r nef fe godwn ni
A’n breichiau ni ar led,
A llenwir ni bob un a’i ogoniant.
A’n llygaid wêl ei harddwch ef
Y dwyfol Frenin yw ef.
Ie, ar Ddydd yr Arglwydd cawn ei weld!

Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Who has ever seen His glory: Amy Rose
© 1988 ac yn y cyfieithiad hwn Samsongs/Thankyou Music/ Gwein. gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. gan Kingsway Music tym@kingsway.co.uk Defnyddir trwy ganiatâd

(Grym Mawl 1: 182)

PowerPoint
  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970