logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn

Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn,
lle mae Duw’n arlwyo gwledd,
lle mae’r awel yn sancteiddrwydd,
lle mae’r llwybrau oll yn hedd?
Hyfryd fore
y caf rodio’i phalmant aur.

Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn,
lle mae pawb yn llon eu cân,
neb yn flin ar fin afonydd
y breswylfa lonydd lân?
Gwaith a gorffwys
bellach wedi mynd yn un.

Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn,
lle caf nerth i fythol fyw
yng nghartrefle’r pererinion
hen dreftadaeth teulu Duw?
O na welwn
dyrau gwych y ddinas bell.

Iesu a’m dwg i’r ddinas gadarn,
derfydd crwydro’r anial maith,
canu wnaf y gainc anorffen
am fy nwyn i ben fy nhaith;
iachawdwriaeth
ydyw ei magwyrydd hi.

MOELWYN, 1866-1944

(Caneuon Ffydd 699)

PowerPoint