logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pwy sydd debyg i ti?

Pwy sydd debyg i ti,
O Arglwydd ein Duw?
Pwy, ymhlith duwiau lu,
Sy’n sanctaidd fel tydi?
Teilwng i’th foli – gwnest ryfeddodau.
Pwy sydd debyg i ti?

Judy Horner-Montemayor: Who is like unto Thee? Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones
Hawlfraint © 1975 Integrity’s Hosanna! Music/Sovereign Music UK

(Grym mawl 1: 183)

PowerPoint