logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rho im dy hedd

Pennill 1
Mae’r storm tu fewn ar fin fy llethu i
Ble af i nawr? Mae’r pwysau’n ormod im

Rhag-Gorws
Dwed nawr wrth y môr sy’n rhuo’n wyllt ynof fi
Fy holl bryderon, fe ildiaf nawr i Ti

Corws
Rwy’n rhoi pob baich wrth Dy draed
Cymer nhw, cymer nhw
Rhof f’ofnau it am Dy hedd
Cymer nhw, cymer nhw
Rho im dy hedd

Pennill 2
Pan rwyf ar lawr, rwyt yn fy nghodi i
Yn clirio’r ffordd, rwyt yn fy adfer i

Rhag-Gorws

Corws

Pont (4)
Boed i’th hedd ddod lawr i fy nghalon yn awr
Boed i’th hedd ddod lawr, dyna pwy wyt Ti

Corws

Rho Im Dy Hedd
Give Me Your Peace
Zac Rowe/Patrick Smith
Cyfieithiad awdurdodedig: Arwel E. Jones
© Gateway Create Publishing (Gwein. gan Song Solutions www.songsolutions.org) / Gateway Worship Publishing (Gwein. gan Song Solutions www.songsolutions.org)

Os ydych yn lawrlwytho’r geiriau o’r wefan hon disgwylir i chi gysylltu â’r CCLI i adrodd ar eich defnydd o’r geiriau a nodi rhif CCLI y geiriau Cymraeg.

PowerPoint
  • Rhys Llwyd,
  • January 19, 2022