logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rwyf yn ildio

Pennill 1
Dyma fi
Lawr ar fy ngliniau nawr
Yn ildio i Ti
Yn ildio i Ti

Pennill 2
Chwilia fi
Arglwydd, Ti’n tynnu fi’n nes
(Mae’n) rhaid im dy gael
Rhaid im dy gael
Rwyf yn ildio

Pennill 3
Golcha fi
Yn dy dosturiol ras
Rwy’n ysu am fwy
Rwy’n ysu am fwy

Pennill 4
Â’m breichiau fry
Yn gweiddi amdanat Ti
Llefara yn awr
Llefara yn awr

Corws (X2)
Rwyf yn ildio
Rwyf yn ildio
Rwyf am dy ‘nabod fwy
Rwyf am dy ‘nabod fwy

Pont (X2)
Chwytha arnaf fi
Wynt dy Ysbryd di
Cymer dy le
Cymer dy le – ynof fi
Megis storom gref
Deffra f’enaid i
Cymer dy le
Cymer dy le – ynof fi

Corws (X2)

Rwyf yn ildio
I surrender
Matt Crocker
Cyfieithiad awdurdodedig: Arwel E. Jones
© 2011 Hillsong Music Publishing Australia (Gwein. gan Hillsong Music Publishing UK)

Os ydych yn lawrlwytho’r geiriau o’r wefan hon disgwylir i chi gysylltu â’r CCLI i adrodd ar eich defnydd o’r geiriau a nodi rhif CCLI y geiriau Cymraeg.

PowerPoint
  • Rhys Llwyd,
  • January 19, 2022