logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Talodd Iesu’n llawn

Clywaf lais yr Iesu’n dweud,
Rho d’ysgwydd dan fy iau;
Blentyn gwan, tro ataf i,
Rhof i ti, fy nghras di-drai.

Cytgan
Talodd Iesu’n llawn,
Nawr rwy’n rhydd yn wir;
Golchodd staen fy mhechod cas
Yn wyn fel eira pur.

Gwn yn iawn mai ti yw’r un
All symud smotiau du
Y llewpard; dim ond ti
All doddi calon dyn.

Cytgan
Talodd Iesu’n llawn,
Nawr rwy’n rhydd yn wir;
Golchodd staen fy mhechod cas
Yn wyn fel eira pur.

Ac o flaen yr orsedd wen
Yn gyflawn safaf fi,
‘Clod i Dduw a gwaed yr Oen’,
a fydd fy unig gri.

Pont

O Clod i’r un wnaeth dalu’r pris
Caf godi eto gyda Christ.
O Clod i’r un wnaeth dalu’r pris
Caf godi eto gyda Christ.

Cytgan
Talodd Iesu’n llawn,
Nawr rwy’n rhydd yn wir;
Golchodd staen fy mhechod cas
Yn wyn fel eira pur.

Golchodd staen fy mhechod cas
Yn wyn fel eira pur.
Yn wyn fel eira pur.

Teitl Saesneg: Jesus paid it all
Geiriau: Alex Nifong; Cyfieithiad Cymraeg awdurdodedig: Aron Treharne ac Arfon Jones

Gweinyddwyd gan Integrity Music. Cedwir pob hawl. defnyddir drwy ganiatâd.