logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Teilwng, mae Iesu’n deilwng

Teilwng, mae Iesu’n deilwng,
Mae ei weithredoedd ef
yn gyfiawn ac yn dda.
Addfwyn, mae Iesu’n addfwyn,
Mae’n maddau beiau lu
a’i gariad sy’n ddi-drai.

Clodforaf nawr yr enw mwyaf un,
Ymunwch i foli sanctaidd Fab y dyn.
Tragwyddol a fydd y gân,
Tragwyddol a fydd y gân,
Tragwyddol a fydd y gân,
Tragwyddol a fydd y gân.

Ffyddlon, mae Iesu’n ffyddlon,
I’w addewidion oll,
’does debyg iddo ef.
Cyfiawn, mae’n gwbl gyfiawn,
Ac agos yw at bawb sy’n
gwrando ar ei lef.

Cyfieithiad Awdurdodedig :Arfon Jones, Worthy, the Lord is worthy: Ian White
Hawlfraint © 1986 Little Misty Music/ Gwein. gan Kingsway Music
tym@kingsway.co.uk Defnyddir trwy ganiatâd

(grym mawl 1: 188)

PowerPoint