logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ti Arglwydd nef a daear

Ti Arglwydd nef a daear,
bywha’n calonnau gwyw,
dysg in gyfrinach marw,
dysg in gyfrinach byw.
Rho glust i glywed neges
dy fywyd di dy hun;
rho lygad wêl ei gyfle
i wasanaethu dyn.

Gogoniant gwaith a dioddef,
a hunanaberth drud,
lewyrcho ar ein llwybrau
tra byddom yn y byd.
Boed hunan balch ein calon
yn gwywo’n d’ymyl di,
a’n bywyd yn egluro
marwolaeth Calfarî.

MOELWYN, 1866-1944

(Caneuon Ffydd 829)

PowerPoint