logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Wrth droi fy ngolwg yma i lawr

Wrth droi fy ngolwg yma i lawr
i gyrrau’r holl greadigaeth fawr,
gwrthrych ni wêl fy enaid gwan
ond Iesu i bwyso arno’n rhan.

Dewisais ef, ac ef o hyd
ddewisaf mwy tra bwy’n y byd;
can gwynfyd ddaeth i’m henaid tlawd –
cael Brenin nefoedd imi’n Frawd.

Fy nghysur oll oddi wrtho dardd;
mae’n Dad, mae’n Frawd, mae’n Briod hardd;
f’Arweinydd llariaidd tua thref,
f’Eiriolwr cyfiawn yn y nef.

Ef garaf bellach tra bwyf byw,
uwch creaduriaid o bob rhyw;
er gwaethaf daer ac uffern drist,
f’Anwylyd i fydd Iesu Grist.

WILLIAM WILLLAMS, 1717-91

(Caneuon Ffydd 303)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2015