logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Yn gymaint iti gofio un o’r rhain

Yn gymaint iti gofio un o’r rhain
a rhannu’n hael dy grystyn gyda’r tlawd,
a chynnig llaw i’r gwan oedd gynt ar lawr
a’i arddel ef yn gyfaill ac yn frawd,
fe’i gwnaethost, do, i’r Un sy’n Arglwydd nef,
a phrofi wnei o rin ei fendith ef.

Yn gymaint iti estyn llaw i’th god
a noddi’r gwaith a wneir mewn estron wlad
i wella cyflwr ac i adfer nerth,
a dwyn y gobaith am gael gwir iachâd,
fe’i gwnaethost, do, i’r Un sy’n Arglwydd nef,
a phrofi wnei o rin ei fendith ef.

Yn gymaint iti gofio’r rhai mewn cell
a rhannu dy gonsýrn i’r gwael eu stad,
a throi ar dro i rannu’r cysur sydd
gan sôn am Un sy’n gariad ac yn Dad;
fe’i gwnaethost, do, i’r Un sy’n Arglwydd nef,
a phrofi wnei o rin ei fendith ef.

PETER M. THOMAS Defnyddiwyd drwy ganiatâd.

(Caneuon Ffydd: 854)

Noder isod y cyfieithiad Saesneg o’r emynau gan JOHN GWILYM JONES

As much as you remembered one of these
and gave the poor your bread without pretend,
and held a hand to someone on the floor
and take her as your sister and your friend,
for God the King of heaven you did your part,
his blessing you will feel within your heart.

As much as you did sometimes search your coins
to help the kindness done in other lands
to heal the sick and give the weak new strength,
and bring new hope of health in able hands,
for God the King of heaven you did your part,
his blessing you will feel within your heart.

As much as you remembered those in chains
and those in peril and in war and strife
and turned to share the joy of knowing one
who is a Father full of love and life,
for God the King of heaven you did your part,
his blessing you will feel within your heart.

Cyf. John Gwilym Jones

PowerPoint Cymraeg PowerPoint Saesneg