logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Af ymlaen, a doed a ddelo

Af ymlaen, a doed a ddelo,
Tra fod hyfryd eiriau’r nef
Yn cyhoeddi iachawdwriaeth
Lawn, o’i enau sanctaidd Ef;
Nid yw grym gelyn llym,
At ei ras anfeidrol ddim.

Ef yw f’unig wir anwylyd,
Y ffyddlonaf Un erioed,
Ac mi seinia’ i maes tra fyddwyf,
Ei anfeidrol ddwyfol glod;
Neb ond Fe, is y ne’,
Yn fy nghalon i gaiff le.

Minnau ganaf am ei enw,
Ac a draethaf mwy ar led,
Nad oes neb ond Ef yn deilwng
Fyth o’m cariad i, a’m cred;
Mwy na’r ne’ yw Efe,
Arall ni all lanw’i le.

William Williams, Pantycelyn

(Y Llawlyfr Moliant Newydd: 438)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015