logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ar yrfa bywyd yn y byd

Ar yrfa bywyd yn y byd
a’i throeon enbyd hi
o ddydd i ddydd addawodd ef
oleuni’r nef i ni.

Fy enaid dring o riw i riw
heb ofni braw na haint
yn ôl dy ddydd y bydd dy nerth
ar lwybrau serth y saint.

Y bywyd uchel wêl ei waith
ar hyd ei daith bob dydd,
a’r sawl yn Nuw a ymgryfha
a gaiff orffwysfa’r ffydd.

O ddydd i ddydd ei hedd a ddaw
fel gwlith ar ddistaw ddôl,
a da y gŵyr ei galon ef
fod gorau’r nef yn ôl.

Wel gorfoledded teulu’r ffydd
yn llafar iawn eu llef,
cyhoedded pawb o ddydd i ddydd
ei iachawdwriaeth ef.

J. T. JOB, 1867-1938

(Caneuon Ffydd 683)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 26, 2015