logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll: fy Nhad sydd wrth y llyw. Trwy leoedd geirwon, enbyd iawn, a rhwystrau o bob rhyw y’m dygwyd eisoes ar fy nhaith: fy Nhad sydd wrth y llyw. Er cael fy nhaflu o don i don, nes ofni bron […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Ar yrfa bywyd yn y byd

Ar yrfa bywyd yn y byd a’i throeon enbyd hi o ddydd i ddydd addawodd ef oleuni’r nef i ni. Fy enaid dring o riw i riw heb ofni braw na haint yn ôl dy ddydd y bydd dy nerth ar lwybrau serth y saint. Y bywyd uchel wêl ei waith ar hyd ei daith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Arglwydd Iesu, dysg im gerdded

Arglwydd Iesu, dysg im gerdded drwy y byd yn ôl dy droed; ‘chollodd neb y ffordd i’r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed: mae yn olau ond cael gweld dy ŵyneb di. Araf iawn wyf fi i ddysgu, amyneddgar iawn wyt ti; mae dy ras yn drech na phechod  – aeth dy ras a’m henaid […]


Arglwydd, dangos imi heddiw

Arglwydd, dangos imi heddiw sut i gychwyn ar fy nhaith, sut i drefnu holl flynyddoedd fy nyfodol yn dy waith: tyn fi atat, tro fy ffyrdd i gyd yn fawl. Arglwydd, aros yn gydymaith ar fy llwybyr yn y byd, cadw fi rhag ofn i swynion Pethau dibwys fynd â’m bryd: tyn fi atat tro […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Arglwydd, edrych ar bererin

Arglwydd, edrych ar bererin Sy’n mynd tua’r wlad sydd well, Ac yn ofni sŵn llifogydd Wrth eu clywed draw o bell; ‘Dwyf ond gwan, dal fi i’r lan, Mi orchfygaf yn y man. Ar y tyle serth llithredig Dal fi’n gadarn yn dy law; N’ad im golli ‘ngolwg fymryn Ar y bryniau hyfryd draw – […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Brwydra bob dydd, cryfha dy ffydd

Brwydra bob dydd, cryfha dy ffydd Crist yw dy nerth i gario’r dydd; mentra di fyw a chei gan Dduw goron llawenydd, gwerthfawr yw. Rhed yrfa gref drwy ras y nef, cod olwg fry i’w weled ef; bywyd a’i her sydd iti’n dod Crist yw y ffordd, a Christ yw’r nod. Rho heibio nawr dy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Bugail f’enaid yw’r Goruchaf

Bugail f’enaid yw’r Goruchaf, ni bydd mwyach eisiau arnaf; ef a’m harwain yn ddiogel i’r porfeydd a’r dyfroedd tawel. Dychwel f’enaid o’i grwydriadau, ac fe’m harwain hyd ei lwybrau; ar fy nhaith efe a’m ceidw yn ei ffyrdd, er mwyn ei enw. Yn ei law drwy’r glyn y glynaf, cysgod angau mwy nid ofnaf; pery’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Bydd gyda ni, O Iesu da

Bydd gyda ni, O Iesu da, sancteiddia ein cymdeithas; glanha’n meddyliau, pura’n moes er mwyn dy groes a’th deyrnas. O arwain ni ar ddechrau’r daith, mewn gwaith ac ymhob mwyniant, fel bo’n gweithredoedd ni bob un i ti dy hun yn foliant. Gwna’n bywyd oll yn ddi-ystaen, boed arno raen gwirionedd; gwna’n bro gan drugareddau’n […]


Cân y Pererinion

Mae’r gân ar gael yn Gymraeg a Saesneg (Dogfen Word) O Dduw ein Tad, cyfeiria’n traed A’n tywys ni ar ein taith, Dangosa’r ffordd drwy gwmwl a thân Fel gwnaethost lawer gwaith. Ynot Ti, Arglwydd, gobeithiwn, Ynot Ti rhown ein holl ffydd, Ar hyd ein siwrne arwain ni Yng nghwmni Crist bob dydd. O Iesu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2016

Cyfrif y bendithion: Pan wyt ar fôr bywyd

Pan wyt ar fôr bywyd ac o don i don, pan fo ofni suddo yn tristáu dy fron, cyfrif y bendithion, bob yn un ac un, synnu wnei at gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Cyfrif y bendithion, un ac un, cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn, y bendithion, cyfrif un ac un, synnu […]