logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Bugail

Pennill 1
Er im gerdded drwy’r dyffryn
Ac na welaf y ffordd
Â’r cysgodion o ‘nghwmpas
Fydd gen i ddim ofn
Fe wn i dy fod yma
Arlwyo wnei Di
Er mai unig yw’r llwybr
Rwyt Ti wrth f’ochr i

Rhag-gorws
Gorffwys f’enaid i
Pwysaf ar neb ond Ti

Cytgan
Mae yr Arglwydd (fy) Mugail yn fy arwain
Does gen i’m angen mwy
Yn y dyffryn tywyll, rwyf yn gwybod
Fy Mugail, s’dim angen mwy

Pennill 2
Dad, fe wnei di fy ngheisio
Pan rwy’n crwydro, ar goll
Bydd dy gariad yn f’erlyn
Holl ddyddiau fy oes

Rhag-gytgan

Cytgan

Pont
Gorffwysaf f’enaid ynot Ti
Dy lusern sy’n fy nhywys i

Cytgan

Bugail
Shepherd (Jonny Robinson | Michael Farren | Nathan Singh | Rich Thompson)
Cyfieithiad awdurdodedig Arwel E. Jones
© 2016 CityAlight Music (Gwein. gan Integrity Music)
Farren Love And War Publishing (Gwein. gan Integrity Music)
Integrity’s Alleluia! Music (Gwein. gan Integrity Music)

Os ydych yn lawrlwytho’r geiriau o’r wefan hon disgwylir i chi gysylltu â’r CCLI i adrodd ar eich defnydd o’r geiriau a nodi rhif CCLI y geiriau Cymraeg.

PowerPoint
  • Rhys Llwyd,
  • September 29, 2021