logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Caed modd i faddau beiau

Caed modd i faddau beiau
a lle i guddio pen
yng nghlwyfau dyfnion Iesu
fu’n gwaedu ar y pren;
anfeidrol oedd ei gariad,
anhraethol oedd ei gur
wrth farw dros bechadur
o dan yr hoelion dur.

Un waith am byth oedd ddigon
i wisgo’r goron ddrain;
un waith am byth oedd ddigon
i ddiodde’r bicell fain;
un aberth mawr yn sylwedd
yr holl gysgodau i gyd;
un Iesu croeshoeliedig
yn feddyg drwy’r holl fyd.

1 MARY OWEN, 1796-1875, 2 ANAD

(Caneuon Ffydd 507)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015