logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Caed modd i faddau beiau

Caed modd i faddau beiau a lle i guddio pen yng nghlwyfau dyfnion Iesu fu’n gwaedu ar y pren; anfeidrol oedd ei gariad, anhraethol oedd ei gur wrth farw dros bechadur o dan yr hoelion dur. Un waith am byth oedd ddigon i wisgo’r goron ddrain; un waith am byth oedd ddigon i ddiodde’r bicell […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Dywed air ac fe’n hiacheir

Dywed air ac fe’n hiacheir, Ti yw’r Ffisigwr dwyfol Liniara bob poen. Dywed air ac fe’n rhyddheir, Fe ddryllir y cadwyni Sy’n ein dal ni mor gaeth, Dywed air. Dywed air, llonydda fi; Dywysog ein tangnefedd, Tawela bob storm. Dywed air, diwalla fi, Rho imi’r dyfroedd bywiol Dry’n ffynnon lân o’m mewn. Dywed air. Syrthiodd […]


Iachawdwr dynol-ryw

Iachawdwr dynol-ryw, Tydi yn unig yw Fy Mugail da: Mae angau’r groes yn llawn O bob rhinweddol ddawn, A ffrwythau melys iawn, A’m llwyr iachâ. Mae torf aneirif fawr Yn ddisglair fel y wawr, ‘Nawr yn y nef – Drwy ganol gwawd a llid, A gwrth’nebiadau byd, Ac angau glas ynghyd, A’i carodd Ef. Ni […]


Mae’r iachawdwriaeth rad

Mae’r iachawdwriaeth rad Yn ddigon i bob rhai; Agorwyd ffynnon er glanhad Pob pechod cas a bai. Daw tyrfa rif y gwlith Yn iach trwy rin y gwaed: Pwy ŵyr na byddaf yn eu plith, Yn lân o’m pen i’m traed? Er lleted yw fy mhla, Er dyfned yw fy mriw, Y balm o Gilead […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015

O Grist, Ffisigwr mawr y byd

O Grist, Ffisigwr mawr y byd, down atat â’n doluriau i gyd; nid oes na haint na chlwy’ na chur na chilia dan dy ddwylo pur. Down yn hyderus atat ti, ti wyddost am ein gwendid ni; gwellhad a geir ar glwyfau oes dan law y Gŵr fu ar y groes. Anadla arnom ni o’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016

O Iesu mawr, y Meddyg gwell

O Iesu mawr, y Meddyg gwell gobaith yr holl ynysoedd pell, dysg imi seinio i maes dy glod mai digyfnewid wyt erioed. O hoelia ‘meddwl, ddydd a nos, crwydredig, wrth dy nefol groes, a phlanna f’ysbryd yn y tir sy’n llifo o lawenydd pur: fel bo fy nwydau drwg yn lân yn cael eu difa […]


O! Cenwch fawl i Dduw

O! Cenwch fawl i Dduw Tra gweddus yw y gwaith, Am ei drugaredd ryfedd rad, Pob llwyth a gwlad ac iaith. Pan ddwg ei blant ynghyd Yn hyfryd fe’u iachâ; Gan rwymo’r galon ysig friw; Mab Duw sydd Feddyg da. O! Seion, canmol di Y Duw sy’n rhoddi hedd, A phob cysuron it ynghyd, Nes […]


Ti fu gynt yn gwella’r cleifion

Ti fu gynt yn gwella’r cleifion, Feddyg da, dan eu pla trugarha wrth ddynion. Cofia deulu poen, O Iesu: ymhob loes golau’r groes arnynt fo’n tywynnu. Llaw a deall dyn perffeithia, er iachâd a rhyddhad, Nefol Dad, i dyrfa. Rho dy nodded, rho dy gwmni nos a dydd i’r rhai sydd ar y gwan yn […]


Tydi a wyddost, Iesu mawr

Tydi a wyddost, Iesu mawr, am nos ein dyddiau ni; hiraethwn am yr hyfryd wawr a dardd o’th gariad di. Er disgwyl am dangnefedd gwir i lywodraethu’r byd, dan arswyd rhyfel mae ein tir a ninnau’n gaeth o hyd. Ein pechod, megis dirgel bla, sy’n difa’n dawn i fyw; ond gelli di, y Meddyg da, […]


Ŵyneb siriol fy Anwylyd

Ŵyneb siriol fy Anwylyd yw fy mywyd yn y byd; ffárwel bellach bob eilunod, Iesu ‘Mhriod aeth â’m bryd, Brawd mewn myrdd o gyfyngderau, Ffrind mewn môr o ofid yw; ni chais f’enaid archolledig neb yn Feddyg ond fy Nuw. Yn yr Arglwydd ‘rwy’n ymddiried, pwy all wneuthur niwed im? Dan ei adain mi gysgodaf […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015