logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cân Llyfrau’r Beibl

Mae Genesis, Exodus, yna Lefiticus,
Numeri, Deut’ronomium a Josua’n ei dro,
A Barnwyr, Ruth, Samuel, Brenhinoedd a’r Cronicl,
Esra a Nehemeia ac Esther a Job.
Yna’r Salmau a’r Diarhebion,
Pregethwr a Chaniad Solomon,
Eseia a Jeremeia, Galarnad mor drist,
Eseciel a Daniel, Hosea a Joel,
Ac Amos ac Obadeia a Jona, gwael dyst.
Dyma Micha a Nahum nesa,
A Habacuc a Seffaneia,
A Haggai a Sechareia a Malachi’n cloi;
A dyma holl lyfrau’r Hen Destament, ffrindiau,
Ymlaen heibio i’r Apocryffa awn heb ymdroi!

Mathew, Marc a Luc heb ysbaid,
Ioan, Actau a Rhufeiniaid,
Yna mae Corinthiaid a Galatiaid ar eu hyd,
Effesiaid a Philipiaid, Colosiaid, Thesaloniaid,
Timotheus a Titus a Philemon a Hebreaid,
Drwy’r llythyrau ola ar ras,
Sef Iago, Pedr, Ioan, Jwdas,
Heb anghofio am Ddatguddiad: dyna’r Beibl i gyd!

Geiriau: Cass Meurig
Tôn: Llwyn Onn, Ymdaith Gwŷr Harlech (tradd)

PowerPoint MP3 Dogfen Word Cerddoriaeth
  • Gwenda Jenkins,
  • June 10, 2016