logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am blannu’r awydd gynt

Am blannu’r awydd gynt am Feibil yn ein hiaith a donio yn eu dydd rai parod at y gwaith o drosi’r gair i’n heniaith ni diolchwn, a chlodforwn di. Am ddycnwch rhai a fu yn dysgu yn eu tro yr anllythrennog rai i’w ddarllen yn eu bro, am eu dylanwad arnom ni diolchwn, a chlodforwn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2016

Arglwydd, rho im glywed

Arglwydd, rho im glywed sŵn dy eiriau glân, geiriau pur y bywyd, geiriau’r tafod tân. Pan fo dadwrdd daear bron â’m drysu i rho i’m henaid glywed sŵn dy eiriau di. Uwch tymhestlog donnau môr fy einioes flin dwed y gair sy’n dofi pob ystormus hin. A phan grwydro ‘nghalon ar afradlon daith dwed y […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015

Cân Llyfrau’r Beibl

Mae Genesis, Exodus, yna Lefiticus, Numeri, Deut’ronomium a Josua’n ei dro, A Barnwyr, Ruth, Samuel, Brenhinoedd a’r Cronicl, Esra a Nehemeia ac Esther a Job. Yna’r Salmau a’r Diarhebion, Pregethwr a Chaniad Solomon, Eseia a Jeremeia, Galarnad mor drist, Eseciel a Daniel, Hosea a Joel, Ac Amos ac Obadeia a Jona, gwael dyst. Dyma Micha […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 10, 2016

Cân serch o’r nefoedd

Cân serch o’r nefoedd sy’n llenwi ein byd; Gobaith a ddaeth i’r cenhedloedd. Er y tywyllwch a welir bob dydd – Llewyrcha gwir oleuni Crist. Aeth dy efengyl drwy’r ddaear i gyd; Atseiniodd lawr drwy’r canrifoedd. Gwaed dy ferthyron wna d’eglwys yn gryf – Llewyrcha gwir oleuni Crist. Byw ry’m i ti; byddai marw yn […]


Glywsoch chi’r newyddion da?

Glywsoch chi’r newyddion da? Glywsoch chi’r (new)yddion da? Gobaith sydd i’r byd oherwydd beth a wnaeth ein Duw. Glywsoch chi’r… Oes, mae ‘na ffordd, pan mae popeth fel pe’n ddu – Goleuni sydd yn y tywyllwch. Mae gobaith byw, tragwyddol obaithyw – Mae gennym Dduw all ein helpu. Oes mae cyfiawnder, ac mae heddwch pur, […]


Golau a nerthol yw ei eiriau

Golau a nerthol yw ei eiriau, Melys fel y diliau mêl, Cadarn fel y bryniau pwysig; Angau Iesu yw eu sêl; Y rhain a nertha ‘nhraed i gerdded Dyrys anial ffordd ymlaen; Y rhain a gynnal f’enaid egwan, Yn y dŵr ac yn y tân. Gwedd dy wyneb sy’n rhagori Ar drysorau’r India draw; Mae […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 10, 2015

Grym y Gair a roed ar gerdded

Grym y Gair a roed ar gerdded gam wrth gam drwy wledydd byd wrth i bobloedd glywed datgan yn eu geiriau’r hanes drud: diolch wnawn am bob cyfieithydd a gysegrodd ddawn a gwaith er rhoi allwedd porth dy Deyrnas yn nhrysorfa llawer iaith. Grym y Gair a ysbrydolodd ein cyfieithwyr cynnar ni, a’u holynwyr fu’n […]

  • Rhys Llwyd,
  • March 11, 2020

Hoff gennym, Dduw, y tŷ

Hoff gennym, Dduw, y tŷ Lle mae dy enw mawr, Ac yma profwn ni Lawenydd mwya’r llawr. Tŷ gweddi ydyw ef, Lle daw dy blant ynghyd, A thithau, Dduw y nef, Wyt yn ein plith o hyd. Hoff gennym lyfr ein Tad, Sydd yn cyhoeddi hedd, A chymorth yn y gad, A bywyd hwnt i’r […]


Hyfryd eiriau’r Iesu

Hyfryd eiriau’r Iesu, bywyd ynddynt sydd, digon byth i’n harwain i dragwyddol ddydd: maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o’r nef; sicrach na’r mynyddoedd yw ei eiriau ef. Newid mae gwybodaeth a dysgeidiaeth dyn; aros mae Efengyl Iesu byth yr un; Athro ac Arweinydd yw efe ‘mhob oes; a thra pery’r ddaear pery […]


Mae dy air yn abl i’m harwain

Mae dy air yn abl i’m harwain drwy’r anialwch mawr ymlaen, mae e’n golofn olau, eglur, weithiau o niwl, ac weithiau o dân; mae’n ddi-ble ynddo fe, fwy na’r ddaear, fwy na’r ne’. ‘Rwyf yn meddwl am yr oriau caffwyf funud o’th fwynhau, ac mae atsain pell dy eiriau’n peri imi lawenhau: O’r fath wledd, […]