logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Codwch eich pen

Codwch eich pen fry i’n Brenin mawr,
Plygwch, molwch, cenwch iddo nawr
I’w fawrhydi Ef, boed eich clod yn llawn,
Pur a sanctaidd, rhowch ogoniant
Nawr i Frenin nef.

(fersiwn i’r plant:)

Codwn ni ein llef, ffrindiau Brenin Nef.
Dewch, ymunwch, cyd-addolwn Ef.
Canwn, yn un côr, glod i’n Harglwydd Iôr;
Mawl fo iddo, gweithiwn drosto,
Iesu, Frenin nef.

Lift up your heads, Steven L Fry. Cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun a Nest Ifans
© 1974 Birdwing Music/Cherry Lane (adran o Word Music (UK)) Gwein. gan Copycare

(Grym Mawl 1: 100)

PowerPoint