logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Codwch eich pen

Codwch eich pen fry i’n Brenin mawr, Plygwch, molwch, cenwch iddo nawr I’w fawrhydi Ef, boed eich clod yn llawn, Pur a sanctaidd, rhowch ogoniant Nawr i Frenin nef. (fersiwn i’r plant:) Codwn ni ein llef, ffrindiau Brenin Nef. Dewch, ymunwch, cyd-addolwn Ef. Canwn, yn un côr, glod i’n Harglwydd Iôr; Mawl fo iddo, gweithiwn […]


Edrych o’th flaen

Edrych o’th flaen, ac fe weli wyrthiau Duw; Cod dithau’th lais i ddiolch am gael byw. O, Dduw ein Tad, Fe ganwn ni Haleliwa, o fawl i ti. Carl Tuttle: Open your eyes, cyfieithiad awdurdodedig: Nest Ifans © Mercy Publishing/Thankyou Music 1985. Gwein. Gan Copycare (Grym Mawl 1: 132)

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Iesu, enw bendigaid

Iesu, enw bendigaid, Hawddgar Waredwr, Ein Harglwydd mawr; Emaniwel, Duw o’n plaid ni, Sanctaidd iachawdwr, Fywiol Air. (fersiwn i blant) Iesu, Ti yw’r goleuni, Cyfaill pob plentyn, Arglwydd mawr. Emaniwel, Duw sydd ynom, Sanctaidd Waredwr, clyw ni’n awr. (Jesus, name above all names): Naida Hearn, Cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun a Nest Ifans Hawlfraint © 1974,1979 […]


Jubilate

Jubilate, jubilate, canu cân o foliant wnawn i’r Arglwydd, jubilate, jubilate, gwaeddwn gyda’n gilydd, molwn ef; dewch i mewn i’w byrth â diolch, i’w gynteddau awn dan ganu, jubilate, jubilate, jubilate Deo. SALM 100: 1, 2, 4, 5 addas. FRED DUNN, 1908-79, cyf. NEST IFANS Hawlfraint © 1977 Kingsway’s Thankyou Music, P.O. Box 75, Eastbourne […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015

Ti biau ’nghalon i

Ti biau ’nghalon i, D’eiddo di yw hi. Pura hi, O Dduw, Gwna hi’n galon driw. Ti yw’r crochenydd, A finnau’n glai, Mowldia fi, rho i mi Galon lân ddi-fai. Eddie Espinosa (Change my heart O God), cyf. Nest Ifans © Mercy Publishing/Thankyou Music 1982. Gwein. gan Copycare (Grym Mawl 1: 19)

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015