logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ddim hyd ’n oed nawr

Pennill 1
Er mai siglo mae y byd o’n cwmpas
Er bod twyllwch nawr yn dod fel lli
Syllwn ni ar beth sy’n ddi-gyfnewid
Sefyll yn y gwir am bwy wyt Ti

Corws
Ddim hyd ’n oed nawr yn cael dy drechu
Ddim hyd ’n oed nawr ar ben ein hun
Ddim hyd ’n oed nawr wyt lai na’r Hollalluog Dduw
Ddim hyd ’n oed, ddim hyd ‘n oed nawr

Pennill 2
Er y bo’r dyfodol yn ansicr
Er bod be sy o’n blaen ni ddim yn glir
Does dim byd all byth ddileu dy bwer
Does dim byd all siglo d’orsedd Di

Corws

Pont (X4)
Ddim hyd ’n oed pe bai’r nen yn disgyn
Ddim hyd ’n oed pan mae’r gelyn yn groch
Dy eiddo yw’r gogoniant
Rwyt Ti yn gryf am byth

Corws

Cyf. Arwel E. Jones
Ddim hyd’n oed nawr / Not even now (Alisa Turner & Michael Farren)
© Farren Love And War Publishing (Gwein. gan Integrity Music) Integrity’s Alleluia! Music (Gwein. gan Integrity Music) Mercury Life Publishing (Gwein. gan Integrity Music)

PowerPoint
  • Rhys Llwyd,
  • February 10, 2021