logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dduw Dad, bendithia’r mab a’r ferch

Priodas

Dduw Dad, bendithia’r mab a’r ferch
ar ddechrau’u hoes ynghyd,
ar ddydd eu priodas pura’u serch
â’th gariad dwyfol, drud.

Bendithia di eu cartref hwy
â’th bresenoldeb glân,
dy hedd fo’u gwledd i’w cynnal drwy
bob dydd, a’i droi yn gân.

Rho iddynt nerth bob cam o’r daith
ac arwain hwy, O Dduw,
i’th wasanaethu ymhob gwaith
a’u ffydd yn ffordd o fyw.

Cysegra eu cyfamod gwyn
mewn undod dwfn heb loes;
gwiredda ein gweddïau hyn
i’w cadw hyd eu hoes.

TUDOR DAVIES © Gwyn T. Davies. Defnyddiwyd drwy ganiatâd.

(Caneuon Ffydd: 635)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2016