logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Addo wnaf i ti, fy Nuw

Addo wnaf i ti, fy Nuw, rodio’n ufudd tra bwyf byw, meithrin ysbryd diolchgar, mwyn, meddwl pur heb ddig na chŵyn. Addo wnaf i ti, fy Nuw, wneud fy ngorau tra bwyf byw, cymwynasgar ar fy nhaith, nod gwasanaeth ar fy ngwaith. Addo wnaf i ti, fy Nuw dystio’n ffyddlon tra bwyf byw, sefyll dros […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Cofia’r newynog, nefol Dad

Cofia’r newynog, nefol Dad, filiynau llesg a thrist eu stad sy’n llusgo byw yng nghysgod bedd, ac angau’n rhythu yn eu gwedd. Rho ynom dy dosturi di, i weld mai brodyr oll ŷm ni: y du a’r gwyn, y llwm a’r llawn, un gwaed, un teulu drwy dy ddawn. O gwared ni rhag in osgoi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Dduw Dad, bendithia’r mab a’r ferch

Priodas Dduw Dad, bendithia’r mab a’r ferch ar ddechrau’u hoes ynghyd, ar ddydd eu priodas pura’u serch â’th gariad dwyfol, drud. Bendithia di eu cartref hwy â’th bresenoldeb glân, dy hedd fo’u gwledd i’w cynnal drwy bob dydd, a’i droi yn gân. Rho iddynt nerth bob cam o’r daith ac arwain hwy, O Dduw, i’th […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Dirion Dad, O gwrando’n gweddi

Dirion Dad, O gwrando’n gweddi, gweld dy wedd sy’n ymlid braw; dyro obaith trech na thristwch, cynnal ni yn nydd y praw; try ein gwendid yn gadernid yn dy law. Ti all droi’r ystorm yn fendith i’n heneidiau blin a gwyw; gennyt ti mae’r feddyginiaeth, sydd a’i rhin yn gwella’n briw; grym dy gariad inni’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

Dy deyrnas, Dduw Dad, yw’r cyfanfyd i gyd

Dy deyrnas, Dduw Dad, yw’r cyfanfyd i gyd, dy ddwyfol lywodraeth sy’n cynnal pob byd; teyrnasoedd y ddaear, darfyddant bob un, tragwyddol dy deyrnas fel tithau dy hun. Dy deyrnas a ddaeth yn dy Fab, Iesu Grist, i fyd llawn anobaith, yn gaeth ac yn drist; cyfinawnder a chariad dan goron ei groes, Efengyl y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O gariad pur, rhown iti glod

O gariad pur, rhown iti glod, Creawdwr rhyfeddodau’r rhod, er maint gwrthryfel dynol-ryw drwy dy drugaredd fe gawn fyw: O cymer ni yn awr bob un i’n creu o newydd ar dy lun. Dy gread maith mewn gwewyr sydd yn disgwyl gwawr y newydd ddydd pan fyddo cariad wrth y llyw a phawb mewn cariad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O Grist, tydi yw’r ffordd at Dduw ein Tad

O Grist, tydi yw’r ffordd at Dduw ein Tad, am dy ddatguddiad, diolchwn. Haleliwia! Amen. O Grist, y gwir am ystyr bod a byw, i ti’r Unigryw, plygwn. Haleliwia! Amen. O Grist, y bywyd llawn i bawb a gred, rho in ymddiried ynot. Haleliwia! Amen. O Grist, y drws i fyd dy hedd a’th ras, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O nefol Dad, y bythol ieuanc Dduw

O nefol Dad, y bythol ieuanc Dduw, erglyw ein llef ar ran ieuenctid byd, yng ngwanwyn oes a than gyfaredd byw, O tyn ni at dy Fab a’i antur ddrud. Rho inni wybod rhin a grym apêl a sêl ei fywyd pur a’i aberth llwyr, gan fentro nawr ei ddilyn, doed a ddêl, hyd union […]