logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Duw tragwyddol (Nerth a gawn)

Nerth a gawn wrth ddisgwyl wrth ein Duw.
Rym am ddisgwyl wrth ein Duw,
Rym am ddisgwyl wrth ein Duw.

Ein Duw, ti sy’n teyrnasu.
Ein craig, ti sy’n ein hachub.

Ti Arglwydd yw’r tragwyddol Dduw,
Yr un tragwyddol Dduw,
Dwyt byth yn blino
na llewygu.
Ti sy’n amddiffyn y rhai gwan,
Cysuro’r rhai sy’n dlawd,
A’n codi ar adenydd eryr.

Everlasting God: Brenton Brown & Ken Riley, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones
Copyright © and in this translation 2005 Thankyou Music/Adm. by CapitolCMGPublishing.com excl. UK & Europe, adm. by Integrity Music, part of the David C Cook family, songs@integritymusic.com

PowerPoint