logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am brydferthwch daear lawr

Am brydferthwch daear lawr, am brydferthwch rhod y nen, am y cariad rhad bob awr sydd o’n cylch ac uwch ein pen, O Dduw graslon, dygwn ni aberth mawl i’th enw di. Am brydferthwch oriau’r dydd, am brydferthwch oriau’r nos, bryn a dyffryn, blodau, gwŷdd, haul a lloer, pob seren dlos, O Dduw graslon, dygwn […]


Am ddeffro’r gwanwyn yn ei bryd

Am ddeffro’r gwanwyn yn ei bryd a gwyrth y geni ymhob crud, a gweld rhyfeddol liwiau’r byd, i ti y rhoddwn fawl. Am roi dy nodau ar bob tant, dy felys swyn ar wefus plant ac asbri hen yn nawns y nant, i ti y rhoddwn gân. Am gael ein dysgu, gam a cham, am […]


Am gael cynhaeaf yn ei bryd

Am gael cynhaeaf yn ei bryd dyrchafwn foliant byw; fe gyfoethogwyd meysydd byd gan fendith afon Duw. O ffynnon glir haelioni’r nef y tardd yn hardd a byw, ac am ei fawr ddaioni ef y dywed afon Duw. O hon yr yf gronynnau’r llawr a’r egin o bob rhyw; nid ydyw gemog wlith y wawr […]


Am heulwen glir ac awel fwyn

 I ti, O Dad, diolchwn. Am heulwen glir ac awel fwyn, i ti, O Dad, diolchwn; am harddwch ir pob maes a llwyn, i ti, O Dad, diolchwn; am flodau tlws a blagur mân, am goed y wig a’u lliwiau’n dân, am adar bach a’u melys gân, i ti, O Dad, diolchwn. Am ddail y […]


Am iddo gynnig ei iachâd

Am iddo gynnig ei iachâd a balm i glwyfau’r byd, a throi’r tywyllwch dilesâd yn fore gwyn o hyd, moliannwn ef, moliannwn ef sy’n rhoi i’r ddaear harddwch nef. Am iddo roddi cyfle glân i fyw yn ôl ei air, a deffro ynom newydd gân wrth gofio baban Mair, moliannwn ef, moliannwn ef sy’n rhoi […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016

Am y llaw agored, raslon

Am y llaw agored, raslon molwn heddiw Dduw y nef; mor ddiderfyn yw y rhoddion a gyfrennir ganddo ef! Ffyddlon yw y cariad dwyfol uwch trueni euog fyd, gyda llaw agored, dadol fyth yn llawn er rhoi o hyd. Llaw y Tad fu’n hulio’r ddaear gyda manna glân y nef, ninnau heddiw yn ddiolchgar roddwn […]


Anfeidrol Dduw rhagluniaeth

Anfeidrol Dduw rhagluniaeth, a Thad y greadigaeth, coronaist eto’r flwyddyn hon â’th dirion ddoniau’n helaeth: ti Arglwydd pob daioni, beth mwy a dalwn iti na chydymostwng, lwch y llawr, yn awr i’th wir addoli? Na foed i’th drugareddau ddiferu ar ein llwybrau a ninnau’n fyddar ac yn fud o hyd i’th nef-rasusau; ein telyn, Iôr, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015

Anfeidrol Greawdwr a Thad

Anfeidrol Greawdwr a Thad, rhagluniwr holl oesoedd y llawr: er trigo uwchlaw pob mawrhad, O derbyn ein diolch yn awr. Wrth gofio dy ddoniau erioed rhyfeddwn dosturi mor fawr: anfeidrol Greawdwr a Thad, rhagluniwr holl oesoedd y llawr. Afonydd dy gariad di-drai yw trefn dy ragluniaeth i gyd, ac nid yw eu ffrydiau yn llai […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 28, 2016

Ar ei drugareddau

Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau yr ydym oll yn byw, Am hynny dewch, a llawenhewch, Can’s da yw Duw, can’s da yw Duw. Diolch Dad am newydd ddydd, A’r bendithion ar ein taith; Gwawr y bore, machlyd mwyn, Y lloer a’r sêr fynegant waith Dy […]


Arglwydd Dduw, ti a wnaeth y ddaear

Arglwydd Dduw, ti a wnaeth y ddaear A’r nef drwy d’allu mawr. Arglwydd Dduw, Ti a wnaeth y ddaear A’r nef drwy dy ddwyfol fraich. ‘Does dim sy’n rhy anodd i Ti, ‘Does dim sy’n rhy anodd i Ti, O nerthol, fywiol Dduw, Mawr dy gyngor a chryf yn dy waith, ‘Does dim, na dim, […]