logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ein gwlad a’n pobol gofiwn nawr

Ein gwlad a’n pobol gofiwn nawr
mewn gweddi wrth dy orsedd fawr;
gad i’n teuluoedd geisio byw
mewn heddwch gyda thi, O Dduw.

Yng nghanol anawsterau’r oes
boed inni dderbyn golau’r groes
a chofio’r Gŵr a’i rhoes ei hun
i ddwyn dynoliaeth ar dy lun.

Lle mae casineb, cariad fo,
a lle mae cam, maddeuant rho;
yn lle amheuaeth dyro ffydd,
a gobaith lle mae calon brudd.

Llawenydd fo i’r galon drist;
yn lle tywyllwch, golau Crist;
d’ewyllys wneler yn y byd
i lwyddo’r deyrnas fawr o hyd.

Gweddïwn, Arglwydd, arnat ti
dros lywodraethau’n daear ni:
rho iddynt weledigaeth glir
i ganfod rhyddid yn y gwir.

RAYMOND WILLIAMS, 1928-90 © Margaret Williams. Defnyddiwyd drwy ganiatâd.

(Caneuon Ffydd: 814)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • February 16, 2016