logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Agor di ein llygaid, Arglwydd

Agor di ein llygaid, Arglwydd, i weld angen mawr y byd, gweld y gofyn sy’n ein hymyl, gweld y dioddef draw o hyd: maddau inni bob dallineb sydd yn rhwystro grym dy ras, a’r anghofrwydd sy’n ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras. Agor di ein meddwl, Arglwydd, er mwyn dirnad beth sy’n bod, gweld […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Am dy ddirgel ymgnawdoliad

Am dy ddirgel ymgnawdoliad diolch i ti; am yr Eglwys a’i thraddodiad diolch i ti; clod it, Arglwydd ein goleuni, am rieni a chartrefi a phob gras a roddir inni: diolch i ti! Pan mewn gwendid bron ag ildio mi gawn dydi; pan ar goll ar ôl hir grwydro mi gawn dydi; wedi ffoi ymhell […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Arglwydd Dduw teuluoedd Israel

Arglwydd Dduw teuluoedd Israel, rho i ninnau’r fendith fawr a goleua’n holl drigfannau â goleuni’r nefol wawr: O llewyrched golau’r nef drwy dir ein gwlad. Dyro fwynder ar yr aelwyd, purdeb a ffyddlondeb llawn, adfer yno’r sanctaidd allor a fu’n llosgi’n ddisglair iawn: na ddiffodded arni byth mo’r dwyfol dân. Aed gweddïau’r saint i fyny […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Arglwydd ein bywyd, Duw ein hiachawdwriaeth

Arglwydd ein bywyd, Duw ein hiachawdwriaeth, seren ein nos a gobaith pob gwladwriaeth, clyw lef dy Eglwys yn ei blin filwriaeth, Arglwydd y lluoedd. Ti yw ein rhan pan ballo pob cynhorthwy, ti yw’n hymwared yn y prawf ofnadwy; cryfach dy graig nag uffern a’i rhyferthwy, Arglwydd, pâr heddwch. Heddwch o’n mewn, i ddifa llygredd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 30, 2015

Arglwydd nef a daear, gariad hollalluog

Arglwydd nef a daear, gariad hollalluog, rhyfedd dy ddoethineb a pherffaith yn dy waith; cerddaist ar y tonnau drwy y storm gynddeiriog, a bu tawelwch wedi’r ddrycin faith. Arglwydd, beth a dalwn am dy faith ffyddlondeb? Arwain ni â’th gyngor yn ffordd d’ewyllys fawr, dysg i’r holl genhedloedd heddwch a thiriondeb; eiddot y deyrnas, Frenin […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Byd newydd yw ein cri

Byd newydd yw ein cri, Byd newydd yw ein cri; Byd newydd yw ein cri, Byd newydd yw ein cri. O chwifiwn faner tegwch uwchben y gwledydd. A tharo drymiau hedd ymysg cenhedloedd. Fe glywir sain trefn newydd yn dynesu. Cariad Duw lifa ’gylch y byd gan ddwyn rhyddid! O cydiwn ddwylo’n gilydd ar draws […]


Bydd gyda ni, O Iesu da

Bydd gyda ni, O Iesu da, sancteiddia ein cymdeithas; glanha’n meddyliau, pura’n moes er mwyn dy groes a’th deyrnas. O arwain ni ar ddechrau’r daith, mewn gwaith ac ymhob mwyniant, fel bo’n gweithredoedd ni bob un i ti dy hun yn foliant. Gwna’n bywyd oll yn ddi-ystaen, boed arno raen gwirionedd; gwna’n bro gan drugareddau’n […]


Cofia’n gwlad, Benllywydd tirion

Cofia’n gwlad, Benllywydd tirion, dy gyfiawnder fyddo’i grym: cadw hi rhag llid gelynion, rhag ei beiau’n fwy na dim: rhag pob brad, nefol Dad, taena d’adain dros ein gwlad. Yma mae beddrodau’n tadau, yma mae ein plant yn byw; boed pob aelwyd dan dy wenau, a phob teulu’n deulu Duw: rhag pob brad, nefol Dad, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 30, 2015

Cofia’r byd, O Feddyg da

Cofia’r byd, O Feddyg da, a’i flinderau; tyrd yn glau, a llwyr iachâ ei ddoluriau; cod y bobloedd ar eu traed i’th was’naethu; ti a’u prynaist drwy dy waed, dirion Iesu. Y mae’r balm o ryfedd rin yn Gilead, ac mae yno beraidd win dwyfol gariad; yno mae’r Ffisigwr mawr, deuwch ato a chydgenwch, deulu’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Cofia’r newynog, nefol Dad

Cofia’r newynog, nefol Dad, filiynau llesg a thrist eu stad sy’n llusgo byw yng nghysgod bedd, ac angau’n rhythu yn eu gwedd. Rho ynom dy dosturi di, i weld mai brodyr oll ŷm ni: y du a’r gwyn, y llwm a’r llawn, un gwaed, un teulu drwy dy ddawn. O gwared ni rhag in osgoi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016