logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith

DYNION: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith,

MERCHED: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith,

DYNION: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith,

MERCHED: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith,

PAWB: Baner cariad drosof fi roes Ef.

DYNION: Eiddof fi f’anwylyd ac yntau fi,

MERCHED: Eiddof fi f’anwylyd ac yntau fi,

DYNION: Ie, Eiddof fi f’anwylyd ac yntau fi,

MERCHED: Eiddof fi f’anwylyd ac yntau fi,

PAWB: Baner cariad drosof fi roes Ef.

A theimlwn gariad Duw yn fyw ynom ni:
Dy ddaioni a’th ras a dderbyniwn ni;
Yn mwynhau cael bod yn dy gwmni, O! Dduw.
Rhown ein hun yn llwyr fel aberth sy’n fyw.

Kevin Prosch: He brought me to his banqueting table, cyfieithiad awdurdodedig: Dafydd Timothy
©1991 Mercy/Vineyard Publishing. Gweinyddir gan CopyCare.

(Grym Mawl 2: 39)

PowerPoint