logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Clywch y newydd da

Clywch y newydd da, Llawenydd mawr i bawb drwy’r byd; Hyn a fydd yn arwydd: I Fethlehem daw mab mewn crud. Dewch, addolwch, peidiwch ofni dim. Neges côr angylion: ‘Gogoniant fo i Frenin Nef, Ac ar y ddaear heddwch I’r bobl wnaiff ei ddilyn Ef.’ Mae f’enaid i yn mawrhau yr Iôr! F’enaid sy’n mawrhau […]


Daw ymchwydd mawr o bedwar ban

Daw ymchwydd mawr o bedwar ban, Pellafoedd byd, mewn llawer man; Lleisiau cytûn, calonnau’n un, Yn canu clod i Fab y Dyn. ‘Mae’r pethau cyntaf wedi bod’: Mae heddiw’n ddydd i ganu clod, Rhyw newydd gân am nefol ras Sy’n cyffwrdd pobl o bob tras. Gadewch i holl genhedloedd byd Ateb y gri a chanu […]


Dwi eisiau ymgolli yn llwyr yn dy serch

Dwi eisiau ymgolli yn llwyr yn dy serch, Teimlo dy freichiau’n gryf o’m cwmpas; ‘Nghynnal gan gariad fy Nhad, Saff yn dy fynwes di. Dysgu dy ddilyn Di, Ymddiried ynot Ti; C’nesa fy nghalon i, Tyrd, cofleidia fi. Cysur a geisiais i Wrth ddilyn pethau’r byd; Nertha f’ewyllys wan, Fe’i rhof hi i Ti. Cyfieithiad […]


Dyma’r rhyfeddod mwyaf un

Dyma’r rhyfeddod mwyaf un Dy fod, O! Dduw, yn Un yn Dri, Yn Drindod Sanctaidd – rwyt yn Dad, Yn Ysbryd ac yn Fab; Ein Tad o’r nef, yr Ydwyf mawr, Yn wir Fab Duw, yn Fab y Dyn, Ac eto’n rhan o’r cynllun hwn – Yr Ysbryd yma’n awr. O! Dduw, fe garem weld […]


Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith

DYNION: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, MERCHED: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, DYNION: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, MERCHED: Fe ddaeth a fi at fyrddau ei fendith, PAWB: Baner cariad drosof fi roes Ef. DYNION: Eiddof fi f’anwylyd ac yntau fi, MERCHED: Eiddof fi f’anwylyd ac […]


Ffyddlon un, digyfnewid

Ffyddlon un, digyfnewid Oesol Un, ti yw craig fy hedd. Arnat ti rwy’n dibynnu, Galwaf arnat ti drachefn a thrachefn, Galwaf arnat ti drachefn a thrachefn. Ti yw fy nghraig pan ddaw trafferthion, Fe’m deli’n dynn pan lithraf fi; Gydol y storm Dy gariad yw’r angor, Mae ‘ngobaith ynot ti yn llwyr. (Grym Mawl 2: […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 10, 2015

Galwad ddaw – clywch y gri

Galwad ddaw – clywch y gri, Rhoddwch fawl (i’n) Harglwydd ni; Lluoedd maith cenhedloedd byd, Dathlwch oll waith Duw i gyd. Telyn, salm ac utgorn clir – Datgan maent addoliad gwir; Coed a moroedd lawenhed Talodd Crist ein pris â’i waed. Cenwch gân fel un côr, D’wedwch bawb beth wnaeth ein Iôr; Seiniwch glod, molwch […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di – Ildiaist ti bopeth a marw i mi. Lawer tro, rhyfeddais i ti f’achub i – Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof, Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof. Ac unwaith eto syllu wnaf ar groes Calfari, A sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mawr yw ein Duw

Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw, Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw. Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw, Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw.   Fe greodd y gwynt, yr eira a’r haul, Y tonnau ar draethau, y blodau a’r dail. Fore a hwyrnos, gaeaf a haf; […]


Trwy y Groes, Iesu, gorchfygaist

Trwy y Groes, Iesu, gorchfygaist, Trwy dy waed prynaist ein hedd. Lle bu angau gynt ac arwahanrwydd, Nawr llifa’r bywiol ddŵr. Bywiol ddŵr, bywiol ddŵr, Afon bywyd llifa’n rhydd. Grasol Dduw clyw di ein cri; Afon bywyd llifa’n rhydd. Rhwyma’r clwyfau ar aelwydydd, Gwŷr a gwragedd gwna’n gytun. Todda galon tad yng ngŵydd ei blentyn, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015