logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ffyddlon un, digyfnewid

Ffyddlon un, digyfnewid
Oesol Un, ti yw craig fy hedd.
Arnat ti rwy’n dibynnu,
Galwaf arnat ti drachefn a thrachefn,
Galwaf arnat ti drachefn a thrachefn.
Ti yw fy nghraig pan ddaw trafferthion,
Fe’m deli’n dynn pan lithraf fi;
Gydol y storm
Dy gariad yw’r angor,
Mae ‘ngobaith ynot ti yn llwyr.

(Grym Mawl 2: 23)

Brian Doerkson: Faithful one, Cyfieithiad Awdurdodedig: Dafydd Timothy
Hawlfraint © 1989 Mercy/Vineyard Publishing.
Gweinyddir gan CopyCare.

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 10, 2015