logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fy Nuw, fy Nhad, pan giliaf i’r cysgodion

Gweddi’r Pererin

Fy Nuw, fy Nhad, pan giliaf i’r cysgodion
yn wan fy ffydd, yn blentyn tlawd afradlon,
cyfeiria fi at loches y fforddolion
lle byddi di, yn disgwyl im nesáu.

Ac wrth nesáu, rhof heibio fy ffolineb
wrth geisio’r ffordd i fywyd o ffyddlondeb;
trwy niwl fy myd, synhwyro’th bresenoldeb
a theimlo’r llaw, sy’n estyn i’m hiacháu.

A thrwy’r iacháu, daw cyffro dy gyffyrddiad
yn brofiad byw, yn gyfrwng fy adfywiad;
er gwendid ffydd, o obaith daw arddeliad
a’th gariad di yn foddion i’w gryfhau.

Ar ôl cryfhau a’m derbyn yn etifedd
o fewn dy byrth, caf brofi o’th ddigonedd;
rhyfeddu wnaf, O Dad, at dy drugaredd
gan aros byth, i’th foli a’th fwynhau.

Fy Nuw, fy Nhad, pan giliaf i’r cysgodion
Eirian Dafydd
Enillydd gwobr Emyn i Gymru 2022, Dechrau Canu, Dechrau Canmol.
Tôn: gan Aled Myrddin, enillydd cystadleuaeth yr emyn-don 2022, Dechrau Canu, Dechrau Canmol
Mesur: 11.11.11.10
Sylwer bod modd i’r emyn hwn gael ei ganu hefyd ar y dôn Rhys (639 C.Ff.)

Os ydych yn lawrlwytho’r geiriau o’r wefan hon disgwylir i chi gysylltu â’r CCLI i adrodd ar eich defnydd o’r geiriau a nodi rhif CCLI y geiriau Cymraeg.

PowerPoint
  • Rhys Llwyd,
  • May 1, 2024