logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Plygwn Lawr

Plygwn lawr o flaen dy orsedd,
Plygwn lawr i’n Brenin ni,
Plygwn nawr i Ti sy’n haeddu
ein calonnau ni i gyd.

Mae dy gwmni Di ym mhopeth dyn ni eisiau,
dy bresenoldeb Di yn dod â hedd;
ger dy fron Di dyn ni’n gweld d’ogoniant
a d’adnabod Di fel Tad.

Hawlfraint 2011 Andy Hughes

PowerPoint PowerPoint lliw PDF MP3
  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970