logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

1,2,3

1,2,3 Un, dwy, tair dafad fach yn y gorlan; wyth, naw, deg sy’n cael eu cyfri yn y pant; nawdeg saith, nawdeg wyth, NAWDEG NAW! (O, NA!) Mae’r bugail wedi colli rhif cant! Felly fwrdd â fo i chwilio am y ddafad, chwilio dros y bryniau, yn agos ac yn bell. Mae’n darganfod yr oen […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Anfon d’Ysbryd

Anfon d’Ysbryd, O Dduw, arnom ni; ar Gymru ein gwlad, dir mor sych. Bydd drugarog a deffro dy eglwys Di, O Dduw, dechrau efo fi, O Dduw, dechrau efo fi. Tywallt d’Ysbryd, O Dduw, arnom ni; adfywia dy bobl i fyw fel Tydi er mwyn cael cynhaeaf fan hyn yn ein plith, O Dduw, dechrau […]


Arglwydd Iôr, yr wyt Ti gerllaw

Arglwydd Iôr, yr wyt Ti gerllaw; Ti yw’r Un a’n crëodd; tyrd i’n llenwi nawr. Arglwydd Iôr, maddau inni’n rhad O mae arnom angen mwy o d’Ysbryd Glân. Dŷn ni’n diolch i Ti am fynd i Galfari. Dŷn ni’n diolch i Ti am agor y ffordd i ni. Dŷn ni’n diolch i Ti am dy holl roddion Di. Dŷn ni‘n diolch i Ti am ein caru ni. Arglwydd Iôr, yr wyt Ti gerllaw; Ti yw’r Un a’n crëodd; tyrd i’n llenwi nawr. Arglwydd Iôr, maddau inni’n rhad. O mae arnom angen mwy o d’Ysbryd Glân. Arglwydd wnei Di anfon mwy o d’Ysbryd Glân. © 2010 Andy Hughes

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Does ‘na neb fel Ti

Does ’na neb fel Ti, Does ’na neb fel Ti, Does ’na neb fel Ti Iesu. O dy aberth pan est ti i Galfari. O dy gariad ar y groes drosof fi. ©2008 Andy Hughes Singable English translation: There is none like You, There is none like You, There is none like You Jesus. O your sacrifice poured out at Calvary. O Your love shown on the cross, Lord, for me.

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Ein Hunig Obaith

Y mae Cymru wedi troi ei chefn, wedi teithio’n bell oddi wrthyt Ti, a dirmygu dy holl roddion grasol; O ein Tad trugarog clyw ein cri: Cymer Dy le ac anfon Dy lân Ysbryd i’r enaid sych sy’n barod am Dy dân. Ein hunig obaith tyrd i’n llenwi eto. Adfywia ni yn nerth Dy Ysbryd […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Iddo Ef

Iddo Ef sydd yn gallu gwneud llawer mwy na phopeth a ddeisyfwn neu ddychmygwn trwy ei nerth sydd ar waith, trwy ei nerth sydd ar waith ynom ni, ynom ni. Iddo Ef y bo’r gogoniant ynom ni ac yng Nghrist Iesu y Meistr o genhedlaeth i genhedlaeth, hyd byth a hyd byth, Amen, Amen. Nerthol […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Mae Duw wedi rhoi

Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân, Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i chi, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i chi, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i blant, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i blant, ac i bobl sydd yn byw yn bell i ffwrdd, ac i bobl […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Plygwn Lawr

Plygwn lawr o flaen dy orsedd, Plygwn lawr i’n Brenin ni, Plygwn nawr i Ti sy’n haeddu ein calonnau ni i gyd. Mae dy gwmni Di ym mhopeth dyn ni eisiau, dy bresenoldeb Di yn dod â hedd; ger dy fron Di dyn ni’n gweld d’ogoniant a d’adnabod Di fel Tad. Hawlfraint 2011 Andy Hughes

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Ti’n dweud “tyrd”

Ti’n dweud “tyrd,” Ti yw Arglwydd y nefoedd; Ti’n dweud “tyrd” wrth blentyn euog fel fi; Ti’n dweud “tyrd” a dwi’n cuddio rhag dy wyneb ond rwyt Ti’n dal i alw, ac felly dwi’n dod. Wna i godi a rhedeg i fod yn dy gwmni i dderbyn dy faddeuant sy di brynu i mi; Mi […]