logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Popeth: Duw yn fy mywyd

Duw yn fy mywyd, wrth im anadlu
Duw wrth im ddeffro, Duw wrth im gysgu
Duw wrth im orffwys, ac wrth im weithio
Duw wrth fy meddwl, Duw yn fy sgwrsio.

Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im
Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im.

Duw wrth obeithio, ac wrth freuddwydio
Duw pan rwy’n oedi, Duw pan rwy’n gwylio,
Duw yn fy chwerthin, ac yn fy wylo
Duw pan rwy’n brifo, Duw pan rwy’n mendio.

Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im
Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im.

Crist o’m mewn, Crist o’m mewn
Crist yw gobaith y gogoniant
Rwyt yn bopeth im.

Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im
Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im
Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im
Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im.

Rwyt yn bopeth im, rwyt yn bopeth im
Rwyt yn bopeth im, rwyt yn bopeth im
Iesu, popeth im, Iesu, popeth im.
Iesu, popeth im, Iesu, popeth im.

Everything: Tim Hughes, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones
© yn y cyfieithiad hwn 2005 Thankyou Music/gweinyddir gan CapitolCMGPublishing.com ac eithrio DU & Ewrop, gweinyddir gan Integrity Music, rhan o deulu David C Cook, songs@integritymusic.com

PowerPoint youtube
  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015