logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ar d’enw Di

Ar d’enw Di, fe ddymchwel y mynyddoedd Ar d’enw Di, rhua a chwala’r moroedd Ar d’enw Di, angylion a blyg, y ddaear a gân Dy bobl rônt waedd Arglwydd yr holl fyd, fe floeddiwn dy enw Di Llenwi’r wybren fry â’n moliant di-derfyn ni Yahweh, Yahweh Fe garwn floeddio d’enw Iôr Ar d’enw Di, fe […]

  • Rhys Llwyd,
  • September 9, 2020

Fy Iesu, fy Arglwydd

Fy Iesu, fy Arglwydd, ‘Dwi d’angen di yn fy mywyd i. Does undyn yn debyg; Hiraethu wnaf am dy gariad di. O! Iesu, O! Iesu, ‘Does cariad tebyg i dy gariad di. O! Iesu, fy Iesu, Derbyn yn rhodd fy nghalon i – Fe’i rhoddaf i ti. Rwy’n chwilio, rwy’n ceisio, Gwna ynof beth a […]


Hanesyddol yw y dydd (O, llawenhawn)

Hanesyddol yw y dydd, Trechwyd angau – Ti achubodd fi Canwn Glod, Iesu sydd yn fyw. Croes Calfaria yr ogof wag Hyd y diwedd – enillaist bopeth i’m Llawenhawn, Iesu sydd yn fyw. Mae yn fyw… Ac O! Llawenhawn, llawenhawn Ces i faddeuant llawn O! Llawenhawn, llawenhawn Maddeuant ganddo Ef Byth bythoedd gydag Ef Wrth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 8, 2015

Oleuni’r byd

Oleuni’r byd, Daethost lawr i’r tywyllwch – Agor fy llygaid i weld Harddwch dy wedd sy’n rhoi gwefr i’m henaid, Ti yw fy mywyd a’m nerth. A dyma fi’n d’addoli, Dyma fi’n ymgrymu, Dyma fi’n cyffesu, “Ti yw Nuw”; Rwyt ti mor ddyrchafedig, O! mor fendigedig, Arglwydd, mor garedig – ‘rwyt mor driw. Frenin brenhinoedd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 8, 2015

Popeth: Duw yn fy mywyd

Duw yn fy mywyd, wrth im anadlu Duw wrth im ddeffro, Duw wrth im gysgu Duw wrth im orffwys, ac wrth im weithio Duw wrth fy meddwl, Duw yn fy sgwrsio. Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im. Duw wrth obeithio, ac wrth freuddwydio Duw pan […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015

Y Groes uwch y cwbl oll

Tu draw i’r byd hwn Tu draw i’r twyllwch mae dydd. Dy groes sy’n ddisglair, Edrychwch bobl, mae’n wir. Y groes uwch y cwbl oll, Yn disgleirio drwy’r holl fyd; Y groes uwch y cwbl i gyd Un ffordd, un Achubwr sydd, Iesu’n frenin dros y cwbl oll, Y cwbl oll. Cadwyni’n torri, Cariad ʼn […]