logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pwy yw hwn? Mae’r gwynt a’r moroedd

Pwy yw hwn? Mae’r gwynt a’r moroedd
Yn adnabod tôn ei lais,
A rhyferthwy’r blin dymhestloedd
Sy’n tawelu ar ei gais.

O! llefared Iesu eto
I dawelu ofnau’r fron;
Doed tangnefedd llawn i drigo
Yn y galon euog hon.

Pwy yw hwn? Yr addfwyn tyner,
Cyfaill yr anghenus gwael;
Ni bu neb dan faich gorthrymder
Yn ei geisio heb ei gael.

Torrodd lwybyr iddo’i hunan
Drwy ein byd didostur ni;
Dim ond cariad dwyfol anian
Fedrai’r ffordd i Galfari.

Cernyw (1843-1937)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015