logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Achubodd fi

Achubodd fi – clywodd Ef fy nghri, A’m rhoi ar Graig sydd yn uwch na mi; A rhoddodd gân yn fy nghalon i. Haleliwia! Achubodd fi. Llawenydd pur sy’n gorlifo A heddwch dwfn sy’n ddi-drai. Caf rannu ei gyfiawnder Ef – Maddeuodd Ef fy mai. Daw breichiau’r Tad i’m cofleidio, Daw’r Ysbryd Glân i’m bywhau. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 12, 2015

Cefais olwg ar ogoniant

Cefais olwg ar ogoniant fy Ngwaredwr ar y pren, drwy ffenestri ei ddoluriau gwelais gariad nefoedd wen: gorfoledda f’enaid wrth ei ryfedd groes. Ymddisgleiriodd ei ogoniant dros y byd ar Galfarî; golau cariad Duw sydd eto yn tywynnu arnom ni: gorfoledded cyrrau’r ddaear wrth y groes. Hyfryd fore fydd pan glywir côr y nef a’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016

Daethost i geisio

Daethost i geisio a chadw pechaduriaid, Fe aethom ni oll ar goll, Fugail y defaid. Rwyt wedi paratoi gwledd, A’n galw ni’ mewn; Fel gelwaist ti ni, fe alwn eraill I ddod atat ti. Cans ti ydyw Arglwydd y c’nhaeaf; Ti sy’n rhoi’r tyfiant, dy eglwys y’m ni. Ti ydyw Arglwydd y c’nhaeaf, Rhoddaist ti […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Deuwn yn llon at orsedd Duw

Deuwn yn llon at orsedd Duw, ein Ceidwad digyfnewid yw; gwyrth ei drugaredd sydd o hyd ar waith ynghanol helbul byd. Gwir yw y gair, fe ddeil yr Iôr i agor llwybyr drwy y môr; lle byddo ffydd fe ddyry ef ddŵr pur o’r graig a manna o’r nef. Deil i waredu, heb lesgau, ei […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 21, 2016

Dim ond ti all achub

Pwy o Arglwydd allai byth Achub nhw eu hun? Ein c’wilydd oedd fel dyfnder môr, Dy ras oedd ddyfnach fyth. A dim ond ti all achub, Ti yw’r unig un; Dim ond ti all’n codi ni o’r bedd. Daethost lawr i’n harwain o’r tywyllwch du. A dim ond ti sy’n haeddu’r clod i gyd. Do, […]


Dyma pam datguddiwyd y Crist

Dyma pam datguddiwyd y Crist, I ddifetha yn llwyr ymdrech yr Un Drwg. Crist o’n mewn ennillodd y dydd, Felly llawen yw’n cân o groeso i’w Deyrnas Ef. Mae’n goncwerwr dros bechod,    (Dynion) Haleliwia, mae’n goncwerwr.        (Merched) Dros farwolaeth, buddugol,           (Dynion) Haleliwia, buddugol                        (Merched) Dros afiechyd, fe ennillodd,          (Dynion) Haleliwia, fe ennillodd.                  (Merched) Crist deyrnasa drwy’r […]


Er chwilio’r holl fyd

Er chwilio’r holl fyd a’i fwyniant i gyd nid ynddo mae’r balm a’m hiacha; ond digon im yw yr Iesu a’i friw, fe’m gwared o’m penyd a’m pla. O’r nefoedd fe ddaeth i achub rhai caeth, fe’i gwelwyd mewn preseb oedd wael; ar groesbren fe’i caed, rhoes drosom ei waed, ei debyg ni ellir ei […]


Fe brynaist ti a’th werthfawr waed

Fe brynaist ti a’th werthfawr waed, Rai o bob gwlad a llwyth ac iaith; Rhyddid o gaethiwed pechod du, Wedi’r bedd fe atgyfoda llu, I dragwyddol hedd: Teilwng yw yr Oen ar yr orsedd yn awr, O’r anrhydedd, gogoniant A’r nerth a’r holl fawl! Teilwng yw yr Oen ar yr orsedd yn awr, O’r anrhydedd, […]


Ffoed negeseuau gwag y dydd

Ffoed negeseuau gwag y dydd, trafferthion o bob rhyw, ac na pharhaed o dan y nef ond cariad pur fy Nuw. Meddiannodd ef â’i ddwyfol ras fy holl serchiadau’n un; na chaed o fewn i’m hysbryd fod neb ond fy Iesu’i hun. Mae’r Iesu’n fwy na’r nef ei hun, yn fwy na’r ddaear las, ac […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2015

Fy Ngwaredwr yw Ef (Mighty to Save)

Syched am dosturi A chariad fel y moroedd O! trugarha fy Nuw. Syched am faddeuant, Am waredigaeth gyflawn Cenhedloedd plygwch. Cytgan ’Ngwaredwr, brenin y brenhinoedd Ceidwad cadarn yw Ef, Canwch glod iddo Ef Byth bythoedd, ceidwad y cyfamod. Fe yw concwerwr y bedd. Cymer fi fel wyf i Gyda’m holl ofidion Tywallt arnaf i. Dilynaf […]