logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rhyddid sydd i gaethion byd

Rhyddid sydd i gaethion byd;
A gwir oleuni;
Gogoniant yn lle lludw,
A mantell hardd o fawl.

Hyder yn lle’r c’wilydd sydd;
Cysur yn lle galar.
Eneiniaf chi ag olew,
Symudaf eich holl boen.

Ac fe roddaf wir foliant;
Mawl yn lle tristwch ac ofn;
A mantell gan Dduw yn lle galar a th’wyllwch du.

Nid blinder fydd dy enw mwy,
na, nid digalondid.
Fe ddeuthum i’th gysuro
Daeth blwyddyn ffafr ein Duw.

(Grym Mawl 2: 29)

Jonny Baker: Freedom from captivity, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones
© 1996 Proost/Serious Music UK

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015