logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Angau du, d’wed i mi

Angau du, d’wed i mi, Ble mae dy golyn di? Crist orchfygodd rym y bedd Fe drechodd uffern ddu. A dyma ‘ngobaith i, A dyma ‘ngobaith i. Pan mae’r byd yn pwyso’n drwm Paid ag anghofio hyn: Buddugoliaeth Iesu dros Y gelyn olaf un. Gwawriodd oes goleuni Crist Dynoliaeth newydd sydd; A rhyddid i’r greadigaeth […]


Rho hedd i mi

Rho hedd i mi, Tyrd, gostega’r storm. Tangnefedd cu – Pwysaf ar dy fron. Tawela’r cyffro o’m mewn â’th lef; Cofleidia fi, rho dy hedd. (Grym Mawl 2: 16) Jonny Baker a Jon Birch: Calm me, Lord, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1997 Proost/Serious Music UK


Rhyddid sydd i gaethion byd

Rhyddid sydd i gaethion byd; A gwir oleuni; Gogoniant yn lle lludw, A mantell hardd o fawl. Hyder yn lle’r c’wilydd sydd; Cysur yn lle galar. Eneiniaf chi ag olew, Symudaf eich holl boen. Ac fe roddaf wir foliant; Mawl yn lle tristwch ac ofn; A mantell gan Dduw yn lle galar a th’wyllwch du. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015