logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Wrth orsedd y Jehofa mawr

Wrth orsedd y Jehofa mawr
plyged trigolion byd i lawr;
gwybydded pawb mai ef sy Dduw,
yr hwn sy’n lladd a gwneud yn fyw.

Â’i ddwyfol nerth, fe’n gwnaeth ei hun
o bridd y ddaear ar ei lun;
er in, fel defaid, grwydro’n ffôl,
i’w gorlan ef a’n dug yn ôl.

I’th byrth â diolch-gân ni awn,
cyfodi’n llef i’r nef a wnawn;
doed pobloedd o bob iaith sy’n bod
i lenwi’r pyrth â llafar glod.

D’arglwyddiaeth di sy dros y byd,
tragwyddol yw dy gariad drud;
saif dy wirionedd heb osgoi
pan beidio’r haul a’r lloer â throi.

ISAAC WATTS (Before Jehovah’s aweful throne), 1674-1748 cyf. DAFYDD JONES, 1711-77

(Caneuon Ffydd 69)

PowerPoint PPt Sgrîn lydan