logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Bydd yn wrol, paid â llithro

Bydd yn wrol, paid â llithro,
er mor dywyll yw y daith
y mae seren i’th oleuo:
cred yn Nuw a gwna dy waith.
Er i’r llwybyr dy ddiffygio,
er i’r anial fod yn faith,
bydd yn wrol, blin neu beidio:
cred yn Nuw a gwna dy waith.

Paid ag ofni’r anawsterau,
paid ag ofni’r brwydrau chwaith;
paid ag ofni’r canlyniadau:
cred yn Nuw a gwna dy waith.
Cei dy farnu, cei dy garu,
cei dy wawdio lawer gwaith;
Na ofala ddim am hynny:
cred yn Nuw a gwna dy waith.

NORMAN MACLEOD, 1812-72 (Courage, brother, do not stumble) cyf. BEN DAVIES, 1864-1937

(Caneuon Ffydd 735)

PowerPoint