logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am y llaw agored, raslon

Am y llaw agored, raslon molwn heddiw Dduw y nef; mor ddiderfyn yw y rhoddion a gyfrennir ganddo ef! Ffyddlon yw y cariad dwyfol uwch trueni euog fyd, gyda llaw agored, dadol fyth yn llawn er rhoi o hyd. Llaw y Tad fu’n hulio’r ddaear gyda manna glân y nef, ninnau heddiw yn ddiolchgar roddwn […]


Bydd yn wrol, paid â llithro

Bydd yn wrol, paid â llithro, er mor dywyll yw y daith y mae seren i’th oleuo: cred yn Nuw a gwna dy waith. Er i’r llwybyr dy ddiffygio, er i’r anial fod yn faith, bydd yn wrol, blin neu beidio: cred yn Nuw a gwna dy waith. Paid ag ofni’r anawsterau, paid ag ofni’r […]


Cariad Iesu Grist

Cariad Iesu Grist, cariad Duw yw ef: cariad mwya’r byd, cariad mwya’r nef. Gobaith plant pob oes, gobaith dynol-ryw, gobaith daer a nef ydyw cariad Duw. Bythol gariad yw at y gwael a’r gwan, dilyn cariad Duw wnelom ymhob man. Molwn gariad Duw ar bob cam o’r daith, canu iddo ef fydd yn hyfryd waith. […]


Glynwn gyda’r Iesu

Glynwn gyda’r Iesu, Cyfaill dynol-ryw; Unwn oll i’w garu, Gan mor annwyl yw; Ffyddlon yw i’n cofio Â’i ddaioni drud: Glynwn ninnau wrtho, Cyfaill gorau’r byd. Glynwn gyda’r Iesu, Mae i ni yn frawd; Daeth yn un o’n teulu, Bu fel ni yn dlawd; Atom i’n cysuro Daeth i lawr o’r nef; Mae’n ein cofio […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Mi godaf f’egwan lef

Mi godaf f’egwan lef at Iesu yn y nef, a rhoddaf bwys fy enaid dwys i orffwys arno ef; caf ynddo ras o hyfryd flas a mwyn gymdeithas Duw; ei nerth a rydd yn ôl y ddydd, ei olau sydd ar lwybrau ffydd: ‘rwyf beunydd iddo’n byw. Mae ei ddiddanwch drud yn difa sŵn y […]


Mi wela’r ffordd yn awr

Mi wela’r ffordd yn awr o lygredd mawr y byd i fywiol oes y nefol hedd, a’m gwedd yn lân i gyd: y ffordd yw Crist, a’i ddawn, a’r Iawn ar Galfarî; mae drws agored drwyddo ef i mewn i’r nef i ni. Diolchaf am yr Oen a’i boen i’m gwneud yn bur, a’r iachawdwriaeth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

O dawel ddinas Bethlehem

O dawel ddinas Bethlehem, o dan dy sêr di-ri’, ac awel fwyn Jwdea’n dwyn ei miwsig atat ti: daw heno seren newydd, dlos i wenu uwch dy ben, a chlywir cân angylion glân yn llifo drwy y nen. O dawel ddinas Bethlehem, bugeiliaid heno ddaw dros bant a bryn at breseb syn oddi ar y […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 20, 2015

Rho dy fendith, Ysbryd Glân

Rho dy fendith, Ysbryd Glân, yma’r awron; dyro di y bedydd tân yn ein calon; llanw ein heneidiau ni â sancteiddrwydd; gwna ni’n eiddo llwyr i ti, dyner Arglwydd. Cadw’n henaid i fwynhau gwenau’r Iesu; cadw’n calon i barhau fyth i’w garu; tywys ni yng ngolau’r nef i’r gwirionedd; dyro in ei feddwl ef a’i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Ti Greawdwr mawr y nefoedd

Ti Greawdwr mawr y nefoedd, mor ardderchog dy weithredoedd; ti yw Brenin creadigaeth, ti yw awdur iachawdwriaeth. Ti, O Dduw, sydd yn teyrnasu pan fo seiliau’r byd yn crynu; ti fu farw dan yr hoelion er mwyn achub dy elynion. Ti, O Dduw, sy’n pwyso’r bryniau a’r mynyddoedd mewn cloriannau; ti sy’n pwyso’r wan ochenaid […]


Wrth rodio gyda’r Iesu

Wrth rodio gyda’r Iesu ar y daith, mae’r ofnau yn diflannu ar y daith; mae gras ei dyner eiriau, a golau’r ysgrythurau, a hedd ei ddioddefiadau ar y daith, yn nefoedd i’n heneidiau ar y daith. Wrth rodio gyda’r Iesu ar y daith, ein calon sy’n cynhesu ar y daith: cawn wres ei gydymdeimlad, a’n […]