logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Caed trefn i faddau pechod

Caed trefn i faddau pechod
yn yr Iawn;
mae iachawdwriaeth barod
yn yr Iawn;
mae’r ddeddf o dan ei choron,
cyfiawnder yn dweud, “Digon,”
a’r Tad yn gweiddi, “Bodlon”
yn yr Iawn;
a “Diolch byth,” medd Seion,
am yr Iawn.

Yn awr, hen deulu’r gollfarn,
llawenhawn;
mae’n cymorth ar Un cadarn,
llawenhawn:
mae galwad heddiw ato
a bythol fywyd ynddo;
ni chollir neb a gredo,
llawenhawn,
gan lwyr ymroddi iddo,
llawenhawn.

GWILYM CYFEILIOG, 1801-76

(Caneuon Ffydd 536)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015