logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cul yw’r llwybyr imi gerdded,

Cul yw’r llwybyr imi gerdded,
is fy llaw mae dyfnder mawr,
ofn sydd arnaf yn fy nghalon
rhag i’m troed fyth lithro i lawr:
yn dy law y gallaf sefyll,
yn dy law y dof i’r lan,
yn dy law byth ni ddiffygiaf
er nad ydwyf fi ond gwan.

Dysg im gerdded drwy’r afonydd,
Na’m dychryner gan y llif,
Na bwy’n ildio gyda’r tonnau,
Temtasiynau fwy na rhif:
Cadw ‘ngolwg ar y bryniau
Uchel heirdd tu draw i’r dŵr;
Cadw ‘ngafael yn yr afon
Ar yr Iesu, ‘r blaenaf Gŵr.

William Williams (1717-1791)
(Llawlyfr Moliant Newydd: 561)

PowerPoint