logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am ffydd, nefol Dad, y deisyfwn

Am ffydd, nefol Dad, y deisyfwn, i’n cynnal ym mrwydrau y byd; os ffydd yn dy arfaeth a feddwn, diflanna’n hamheuon i gyd; o gastell ein ffydd fe rodiwn yn rhydd ac ar ein gelynion enillwn y dydd. Am obaith, O Arglwydd, erfyniwn, i fentro heb weled ymlaen; os gobaith dy air a dderbyniwn, daw’r […]


Arglwydd, bugail oesoedd daear

Arglwydd, bugail oesoedd daear, llwyd ddeffrowr boreau’n gwlad, disglair yw dy saint yn sefyll oddi amgylch ein tref-tad. Rhoist i ni ar weundir amser lewyrch yr anfeidrol awr, ailgyneuaist yn ein hysbryd hen gyfathrach nef a llawr. Arglwydd, pura eto’r galon, nertha’r breichiau aeth yn llwfr, trwy wythiennau cudd dy ddaear dyro hynt i’r bywiol […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 17, 2016

Cul yw’r llwybyr imi gerdded,

Cul yw’r llwybyr imi gerdded, is fy llaw mae dyfnder mawr, ofn sydd arnaf yn fy nghalon rhag i’m troed fyth lithro i lawr: yn dy law y gallaf sefyll, yn dy law y dof i’r lan, yn dy law byth ni ddiffygiaf er nad ydwyf fi ond gwan. Dysg im gerdded drwy’r afonydd, Na’m […]


Cyffwrdd ynom, Dduw pob llafar

Cyffwrdd ynom, Dduw pob llafar, rho i’n moliant newydd flas; rho’r marworyn ar bob gwefus i gyhoeddi maint dy ras: llifed geiriau cysur drwom i ddiddanu’r unig, trist; gad i ni adleisio’r cariad sydd yn nwfn dosturi Crist. Cyffwrdd ynom, Dduw pob gweithred, ennyn ynom awydd gwiw i liniaru ofnau dwysaf yr anghenus o bob […]


Darfu fy nerth, ‘rwy’n llwfwrhau

Darfu fy nerth, ‘rwy’n llwfwrhau, O! gwêl yn glau f’anghenraid; Nerth mawr, difesur, fel y môr, A feddi’n stôr i’r gweiniaid. Ti’m tynaist i o ganol tân, A mi o’r blaen yn ofni; Gwna hynny eto’r funud hon, Mae f’enaid bron â threngi. Mi bwysaf atat eto’n nes; Pa les im ddigalonni? Mae sôn amdanat […]


Dros Gymru’n gwlad

Dros Gymru’n gwlad, O Dad, dyrchafwn gri, y winllan wen a roed i’n gofal ni; d’amddiffyn cryf a’i cadwo’n ffyddlon byth, a boed i’r gwir a’r glân gael ynddi nyth; er mwyn dy Fab a’i prynodd iddo’i hun, O crea hi yn Gymru ar dy lun. O deued dydd pan fo awelon Duw yn chwythu […]


Duw yw Fy Ngoleuni (Salm 27)

Duw yw fy ngoleuni; yr Arglwydd yw f’achubwr cryf. Duw yw caer fy mywyd, does neb yn gallu ‘nychryn i. Ceisiais un peth gan fy Nuw, Yn ei dŷ gad imi fyw, I syllu ar ei harddwch, a’i geisio yn ei deml bob dydd. Duw fydd yn fy nghadw’n ei gysgod pan ddaw dyddiau gwael, […]


Dyro inni fendith newydd

Dyro inni fendith newydd gyda’n gilydd yn dy dŷ; ti sy’n rhoddi nerth i dderbyn, rho’r gyfrinach oddi fry fel y teimlwn rym dy anorchfygol ras. Boed i ni, drwy eiriau dynion, brofi rhin dy eiriau di, a’u hawdurdod yn distewi ofnau’r fron a’i balchder hi; trwy dy gennad O llefara wrth dy blant. Cyfoethoga […]


Llawn o ofid, llawn o wae

Llawn o ofid, llawn o wae, A llawn euogrwydd du, Byth y byddaf yn parhau Heb gael dy gwmni cu; Golwg unwaith ar dy wedd A’m cwyd i’r lan o’r pydew mawr; O! fy Nuw, nac oeda’n hwy, Rho’r olwg imi’n awr. ‘Mofyn am orffwysfa glyd, Heb gwrdd â stormydd mwy; Lloches nid oes yn […]


Mae’r gaeaf ar fy ysbryd

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd, O Dad o’r nef, ‘rwy’n erfyn am dy wanwyn, erglyw fy llef; O achub fi rhag oerfel fy mhechod cas a dwg fi i gynhesrwydd dy nefol ras. Mae’r byd yn llanw ‘nghalon, drugarog Dduw, ‘rwy’n erfyn am dy Ysbryd, fy ngweddi clyw; lladd ynof bob dyhead sy’n llygru ‘mryd, […]