logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Cyn llunio’r byd, cyn lledu’r nefoedd wen,

Cyn llunio’r byd, cyn lledu’r nefoedd wen,
cyn gosod haul na lloer na sêr uwchben,
fe drefnwyd ffordd yng nghyngor Tri yn Un
i achub gwael, golledig, euog ddyn.

Trysorwyd gras, ryw annherfynol stôr,
yn Iesu Grist cyn rhoddi deddf i’r môr;
a rhedeg wnaeth bendithion arfaeth ddrud
fel afon gref, lifeiriol dros y byd.

I ddynol-ryw Iachawdwr gwiw a gaed,
dros lwch y llawr fe roes ei werthfawr waed;
pob peth a ddaeth drwy’r iachawdwriaeth rad:
gwisg hardd i’r noeth, a chyfoeth ac iachâd.

Mae’r utgorn mawr yn seinio nawr i ni
ollyngdod llawn drwy’r Iawn ar Galfarî:
mawl ymhob iaith drwy’r ddaear faith a fydd
am angau’r groes a’r gwaed a’n rhoes yn rhydd.

PEDR FARDD, 1775-1845

(Caneuon Ffydd 527)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015